Jako użytkownik naszej strony internetowej otrzymasz w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych wszystkie niezbędne informacje o tym, w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim celu my lub dostawcy zewnętrzni gromadzimy od Ciebie dane i je przetwarzamy. Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych odbywa się ściśle z wymogami prawnymi, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (EU-DSGVO) oraz federalną ustawą o ochronie danych (nowa). Czujemy się szczególnie zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych i dlatego pracujemy ściśle w granicach wyznaczonych przez wymogi prawne. Dane osobowe są przetwarzane na zasadzie dobrowolności, jeśli jest to dla nas możliwe. Ponadto dane te przekazujemy osobom trzecim tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa szczególnie poufnych danych, np. dotyczących Państwa zapytań do nas, poprzez zastosowanie szyfrowania SSL. Przy tej okazji chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na ogólne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, na które nie mamy wpływu. Zwłaszcza w ruchu e-mailowym Twoje dane nie są bezpieczne bez dodatkowych środków ostrożności i w pewnych okolicznościach mogą być zbierane przez osoby trzecie.

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych:

Dollenberg Isolierungen GmbH
Leif Dollenberg
+49 5331 79 14
sekretariat(at)dollenberg-isolierung.de

Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo korzystanie z tej strony internetowej jest możliwe bez wprowadzania i przetwarzania danych osobowych. Jednak w celu realizacji niektórych transakcji, na przykład poprzez formularz kontaktowy lub formularz zamówienia, może być konieczne przekazanie nam przez Ciebie danych. W tym przypadku mogą być przez nas gromadzone następujące kategorie danych:

  • Twoje imię i nazwisko
  • Adres e-mail

Podanie tych danych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz nam wymaganych danych osobowych, Twoje żądanie może nie zostać rozpatrzone.

Gromadzenie danych dotyczących dostępu

Dostarczanie i prezentowanie treści za pośrednictwem naszej strony internetowej wymaga technicznie gromadzenia określonych danych. Podczas dostępu do naszej strony internetowej, te tak zwane pliki dziennika serwera są rejestrowane przez nas lub dostawcę przestrzeni internetowej. Te pliki dziennika nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat użytkownika i jego osoby. Na odpowiednie informacje składają się: Nazwa strony internetowej, na którą weszliście, przeglądarka internetowa i jej wersja, używany system operacyjny, aktualna data, nazwa domeny dostawcy internetu, nazwy pobranych plików, adres URL odsyłacza jako strona, z której weszliście na naszą stronę, a także odpowiadający mu adres IP.

Te dane techniczne analizujemy anonimowo i wyłącznie w celach statystycznych, aby móc stale optymalizować naszą obecność w Internecie i uczynić nasze oferty internetowe jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Dane te są przechowywane oddzielnie od innych danych osobowych w bezpiecznych systemach. Nie wyciąga się wniosków na temat poszczególnych osób. Zastrzegamy sobie prawo do wstecznego sprawdzenia wyżej wymienionych danych w przypadku podejrzenia o nielegalne korzystanie z naszej strony internetowej.

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Przetwarzanie zapytań wynikających z formularza kontaktowego.
Pliki dziennika serwera tylko: wyświetlanie i dostarczanie treści naszej strony internetowej; cele statystyczne.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z następującą podstawą prawną:

  • 6 ust. 1 lit. a): udzieliłeś nam zgody.
  • 6 ust. 1 lit. f): Nasze uzasadnione interesy przeważają nad Twoimi interesami godnymi ochrony.

W ramach unikania danych i gospodarki danymi przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie i tak długo, jak jest to konieczne do korzystania z naszej strony internetowej lub jak wymaga tego prawo.

Jeśli cel lub podstawa prawna przetwarzania danych przestanie obowiązywać i nastąpi koniec ustawowego okresu przechowywania, zgromadzone dane zostaną usunięte lub zablokowane, jeśli ustawowy okres przechowywania nadal obowiązuje. Państwa dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody lub podstawy prawnej.

Zebrane dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach ani do profilowania czy scoringu.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

W każdej chwili mogą Państwo bezpłatnie uzyskać informacje (art. 15 EU-DSGVO) o przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa, jak również o pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania danych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty (art. 16 EU-DSGVO), zablokowania (art. 18 EU-DSGVO) lub usunięcia (art. 17 EU-DSGVO) swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są zatrzymywane ze względu na przepisy prawne lub wymagane do prawidłowego przetwarzania biznesowego. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 EU-DSGVO), jak również prawo do przenoszenia danych (art. 20 EU-DSGVO).

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 (1) DSGVO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że służy to realizacji umowy, obowiązku prawnego lub ochronie żywotnych interesów.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed odwołaniem. Jeżeli dane nie są objęte prawnym obowiązkiem archiwizacji, na Państwa żądanie usuniemy Państwa dane. Jeśli obowiązek archiwizacji ma zastosowanie, zablokujemy Twoje dane.

We wszystkich pytaniach i wątpliwościach dotyczących korekty, blokowania lub usuwania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych za pomocą danych kontaktowych zawartych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub na adres podany w nadruku.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa nie zostały w pełni uszanowane przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do właściwego dla Ciebie organu nadzorczego.

Formularz kontaktowy/e-mail

Na naszej stronie internetowej możemy udostępnić formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli skorzystasz z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych zostaną nam przekazane i przetworzone. Te dane to:

  • Twoje nazwisko,
  • Twój adres e-mail

W momencie wysyłania wiadomości zapisane zostaną również następujące dane:

  • Twój adres IP,
  • datę i godzinę wysłania formularza.

Przed wysłaniem prośby o kontakt zostaniesz skierowany do niniejszej polityki prywatności i musisz potwierdzić otrzymanie informacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Alternatywnie istnieje możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku przetwarzane będą dane osobowe użytkownika przekazane wraz z wiadomością e-mail.

W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane będą wykorzystane wyłącznie do realizacji prośby o kontakt. Po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania, dane osobowe z maski wprowadzania danych zostaną niezwłocznie usunięte. Wszelkie dodatkowe dane osobowe zebrane w trakcie procesu składania wniosku zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni. Na Państwa życzenie niezwłocznie usuniemy Państwa dane osobowe. Jeżeli jednak zażądasz usunięcia danych osobowych przetwarzanych w związku z Twoim zapytaniem (poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), realizacja Twojego żądania może nie być już możliwa.

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i wszystkie osoby zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązani do przestrzegania rozporządzenia UE o ochronie danych, federalnej ustawy o ochronie danych (nowej) i innych ustaw dotyczących ochrony danych oraz do poufnego postępowania z danymi osobowymi.

Szyfrowanie SSL

Nasza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL podczas przesyłania poufnych lub osobistych treści naszych użytkowników. Szyfrowanie to jest aktywowane na przykład podczas przetwarzania transakcji płatniczych oraz w przypadku kierowania do nas zapytań za pośrednictwem naszej strony internetowej. Proszę upewnić się, że szyfrowanie SSL jest aktywowane po Państwa stronie dla odpowiednich działań. Zastosowanie szyfrowania jest łatwe do rozpoznania: Wyświetlanie w wierszu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://”. Dane zaszyfrowane przez SSL nie mogą być odczytane przez osoby trzecie. Przesyłaj swoje poufne informacje tylko wtedy, gdy włączone jest szyfrowanie SSL, a w razie wątpliwości skontaktuj się z nami.

Treści i usługi osób trzecich

Oferta na naszej stronie internetowej może zawierać również treści, usługi i świadczenia innych dostawców, które uzupełniają naszą ofertę. Przykładem takich usług są mapy z Google Maps, filmy z YouTube lub grafiki innych firm. Wywołanie tych usług stron trzecich regularnie wymaga przekazania adresu IP użytkownika. W ten sposób dostawcy ci mogą postrzegać adres IP użytkownika, a także go przechowywać. Dokładamy wszelkich starań, aby uwzględnić tylko tych dostawców zewnętrznych, którzy wykorzystują adresy IP wyłącznie w celu dostarczania treści. Nie mamy jednak wpływu na to, który dostawca zewnętrzny przechowuje adres IP. Przechowywanie to może służyć np. celom statystycznym. Jeśli dowiemy się o procesach przechowywania danych przez dostawców zewnętrznych, niezwłocznie poinformujemy o tym naszych użytkowników. W tym kontekście należy również zwrócić uwagę na szczegółowe oświadczenia dotyczące ochrony danych poszczególnych dostawców i usługodawców zewnętrznych, z których usług korzystamy na naszej stronie internetowej.

Znajdziesz je również w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Cookies

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies, które są niezbędne do funkcjonowania strony. Korzystamy również z funkcji uruchamianych za pośrednictwem Google Maps – w ich przypadku wymagana jest odrębna zgoda. Pliki cookie z usługi Google są ustawiane tylko za zgodą użytkownika.

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze przez nasz serwer. Wspierają one prezentację naszej strony internetowej i pomagają w poruszaniu się po naszej stronie. Pliki cookies zbierają dane o Twoim adresie IP, przeglądarce, systemie operacyjnym i połączeniu internetowym. Nie łączymy tych informacji z danymi osobowymi i nie przekazujemy ich osobom trzecim. W żadnym wypadku pliki cookie nie są wykorzystywane przez nas do wprowadzania na komputer użytkownika złośliwego oprogramowania lub programów szpiegowskich. Możesz również korzystać z naszej strony internetowej bez użycia plików cookie, co oznacza, że niektóre wyświetlenia i funkcje naszej oferty mogą działać tylko w ograniczonym zakresie.

Google Maps Plugin

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki usługi internetowej Google Maps. Operatorem Map Google jest firma Google Inc. z siedzibą w USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Podczas korzystania z Google Maps na naszej stronie internetowej, informacje o korzystaniu z tej strony oraz Państwa adres IP są przekazywane na serwer Google w USA i tam również zapisywane. Nie mamy wiedzy o dokładnej zawartości przekazywanych danych, ani o ich wykorzystaniu przez Google. W tym kontekście firma zaprzecza łączeniu danych z informacjami z innych usług Google i gromadzeniu danych osobowych. Google może jednak przekazać te informacje osobom trzecim. Jeśli wyłączysz obsługę Javascript w przeglądarce, uniemożliwisz działanie Map Google. Jednak wtedy nie będziesz mógł również korzystać z żadnego wyświetlania map na naszej stronie. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji przez Google Inc. w sposób opisany powyżej. Więcej informacji na temat przepisów dotyczących ochrony danych i warunków korzystania z Map Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/intl/pl/help/terms_maps/.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Od czasu do czasu będziemy aktualizować tę politykę, aby chronić Twoje dane osobowe. Należy od czasu do czasu przeglądać niniejsze zasady, aby być na bieżąco z tym, jak chronimy Twoje informacje i stale ulepszamy zawartość naszej strony internetowej. Korzystając ze strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej polityki prywatności.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszym administratorem danych wymienionym powyżej.